உயரத்தில் தமிழை வைப்போம்

உலக மொழிகளில்
திலகமொழி தமிழ்.

உச்சரிக்கும் போதே
உற்சாகம் பிறக்கும்.

எழுதிப்பார்க்கையில் ஏடுகள் மணக்கும்.

நேர்முனை
எதிர்முனை
இவற்றை இணைத்தால்
மின்சாரம் பிறக்குமாம்.

பேனா முனையிலிருந்து
பிறக்கும் மின்சாரம் தமிழ்.

நம் அன்னைத் தமிழில்
ஆண்டுக்கணக்காய் மூன்று தானா?
ஆட்சித்தமிழ் மட்டுமென்ன
ஆகாதா?
தமிழால் முடியும்
தமிழால் முடியாவிட்டால்
எதனால் முடியும்?

யாப்புத் தமிழில்
கோப்புகள் வரட்டும்.

சங்கத் தமிழ்
தொழிற்சங்கத் தமிழாகட்டும்

நீதித்துறை நிதித்துறை
பணியாளர் விதித்துறை
எல்லாத் துறைகளிலும்
வெல்லத் தமிழ் இடம் பெறட்டும்

மருந்துச் சீட்டுகள் தமிழில்
மதிப்பெண் அட்டைகள் தமிழில்
பொருந்தும் இடத்திலெல்லாம்
புகுந்து வரட்டும்.

மற்ற மொழிகளெல்லாம்
கற்றுக்கொள்ள.
தமிழ்மொழி மட்டும்
பற்றுக்கொள்ள.

ஆங்கிலத்தில் தான் எல்லாம் முடியும்
என்ற எண்ணம் விடுவோம்.

அரசு எந்திரத்திற்கு
தமிழ் எண்ணெய் இடுவோம்.

கணினியில் வரட்டும்
கனித்தமிழினி.

இனி பென்சில்களை அல்ல – நாம்
உணர்வுகளைக் கூர்தீட்டுவோம்.

ஊர் கூடித் தேர் இழுப்போம்
உயரத்தில் தமிழை வைப்போம்.

(தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சி பன்பாட்டுத்துறை நடத்திய கவிதைப் போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு வென்றது)