சாதனைத் திருநாள்

ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமநீதி
என்று அழுத்தி சொன்ன ஒரு தேதி !
எட்டு வைத்து எட்டு வைத்து
எழுச்சி கொண்ட பெண்ணினம்
தனக்கான வானத்தை தொட்டுவிட்ட எற தினம் !
உழைக்கும் மகளிரின்
உரிமைச் சங்கு !
அடிமை இருட்டை விரட்டிய கங்கு !
செங்கல் சூளையில் வேலை பார்த்தாலும்
ஏசி ஐ .டி யில் வேலை பார்த்தாலும்
கடைசி வரிசையில்தான் பெண்கள்
என்பதை மாற்றிட வந்த மைல் கல் !
சீலிங் ஃபேன்
ஏர் கூலர்
ஸ்ப்ளிட் ஏசி
எத்தனையோ மாற்றம் இங்குவந்தாலும்
பெண்களின் மனவெக்கை மட்டும் மாறவே
இல்லை !
அழுவதும் தொழுவதும் ஒரு காலம்
அடிமையாய்க் கடந்தது ஒரு காலம்
ஆணுக்கு பெண் நிகர் என்றே
எழுந்து நடப்பது வருங்காலம் ;
மார்ச் என்றாலும்
எட்டு என்றாலும்
நடப்பதை குறிக்கும்
மார்ச் 8 ம் பெண்கள் முன்னேற்றப்பாதையில்
நடப்பதைக் குறிக்கும் .