சொற்காசுகள்

அம்மவாசையன்றே
ஆரம்பித்து விடுகிறது பௌர்ணமி
தாமதமாய் கண்டுகொள்கிறாய் நீ
…………………
நனையத்தான் மழை
நாணிலமே நனை
…………………
குடை மறந்த நாளின் மழை
உணர்த்திற்று
குடையோடு வந்த
நாட்களின் பிழை
…………………
மழையில் கரைகிறது வானவில்
மண்ணில் புதைந்து கிடக்கிறது பொன்
சிபாரிசுகளுக்குள்
தொலைந்து போகிறது திறமை
…………………
சத்தமாய் கவிதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன்
பித்தன் என்றார்கள்
…………………
பூக்கள் தூவி
வாழ்த்தியது மரம்
கவுரவ கொலை செய்ய
காதலர்களைத் தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள்
மனிதர்கள்
…………………
தலை கொழுத்த தீக்குச்சி
வற்றியதோர் வத்திப் பெட்டி
உரசும் நொடியில்
உண்டாகும் தீ
…………………