தமிழா! தமிழா!

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற
பூங்குன்றனின் பேரனே!
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்
என்று பேசியவனின் வாரிசே!
எது தேர்வாய் நீ?
வெட்டும் கத்தரிக்கோல்
இணைக்கும் ஊசி
எது வரைவாய் உன் திரையில்?
வசீகரிக்கும் வானவில்
வடியும் இரத்தக் கோடு
எது இருக்கும் உன் வயலில்?
பறக்கும் பச்சை கிளிகள்!
சிதைக்கும் வெட்டுக் கிளிகள்!
சுற்றி உற்று பார்.
கோவிலிருந்து புறப்படும் புறா
மசூதியின் மடியில் அமர்கிறது
சர்ச்சின் ஜன்னலில் இளைப்பாறி
அடுத்த நகர்வுக்கு வரைபடம் தயாரிக்கிறது
புறாவிற்கே புரிகிறதே…
உன் கருவூலம் கவனி.
பாரதியின் பேனா.
அவன் தாசன் கண்ணாடி.
பட்டுக்கோட்டையின் சட்டை.
பெரியாரின் கைத்தடி.
கோட்சேயின் குண்டா கொண்டு வருவாய்?
தமிழா தமிழா எடை போடு
தக்கவர் பின்னால் நடை போடு!