வாழ்வதற்கே போராட்டம்

தலைமேல குட்டு வச்சா
தாங்கிகிட்டு வாழ்ந்திடலாம்
அடிமடியில் இடிவிழுந்தா
ஆருதான் பொறுப்பாக?

உச்சத்த தொட்ட கிளி
உசுரவிட்டது ஏன்?
சிறகுகள கருக்கிகிட்டு
சிதிலமாகி போனது ஏன்?

கனாகண்ட வானம் ஒண்ணு
கைகூடவில்லையிண்ணு
பொண்ணொருத்தி நொந்த கதை
பொன்கருத்து போன கதை

பரிட்சையில பெயிலாகி
பலபேரு செத்ததுண்டு
ஜெயிச்ச பொண்ணு மரிச்ச கதை
ஜெகத்துல கண்டதுண்டா?

அறிவாலே ஜெயிச்சவதான்
அரியலூரு ராசாத்தி
ஆதரிச்சி வச்சோமா
அவ உயிரை காப்பாத்தி

ஆத்துல சுழல் வந்து
அழிச்ச கதை கேட்டிருக்கோ
ஸ்டெத்துல கைநீண்டு
டெத்தாக்கி விட்டுடுச்சே?

நீட்டு என்றும் கோர்ட் என்றும்
நீட்டி முழக்கினாங்க
கட்டையில உடல் போச்சு
காப்பாத்த யாருமில்ல

பாதகத்தி சாவினிலே
பாடம் நாம் கத்துக்குவோம்
இனி புதிதாய் அனிதாக்கள்
இல்லாமல் பாத்துக்குவோம்

தற்கொலையால் தீர்வு இல்ல
தத்துவத்த ஒத்துக்குவோம்
வாழ்வதற்கே போராட்டம்
வரும் காலம் வழிகாட்டும்

அக்கினியில் மொட்டுகள
அழிச்ச கதை போதுமய்யா
உக்கிரம் கொண்டு எழுந்தால்
அக்கிரமம் தீருமையா