சின்னஞ் சிறகுகள்

வளரும் செடியின்

வளரும் செடியின்
கிளைகளை முறிப்பான்
முருகேசன்
அடுத்தவன் பம்பரத்தை
ஆணியால் குத்துவான்
முத்தலிப்பு
புதுப்பேனாப் பார்த்தால்
நிப்பை உடைப்பான்
சப்பாணி
பட்டாம் பூச்சியின்
இறக்கைகளைப் பிய்த்து
சந்தோ~ப்படுவான்
அந்தோணிசாமி
கால்பந்து விளையாட்டில்
அடுத்தவன் காலைத்
தட்டி விடுவான் தங்கராசு

பிள்ளைகள் பிராயத்தில்
விளையாட்டாய்ச் செய்வதை
வினயமாய்ச் செய்கிறார்கள்
பெரியவர்கள்.

பிரைடு ரைசும்

பிரைடு ரைசும்
கட்லெட்டும் சொல்லிவிட்டுக்
காத்திருக்கும் பொழுதுகளில்
நினைவுக்கு வருகிறது
அம்மா உருட்டி வைத்த
தயிர்ச் சோறும் மாவடுவும்.

அவரை படரக்

அவரை படரக்
கை கொடுக்கிறது
முருங்கை

அழுக்கைச் சாப்பிட்டுக்
குளத்தைச் சுத்திகரிக்கிறது
மீன்

தன்னையே உருக்கி
ஒளி கொடுக்கிறது
மெழுகுவர்த்தி

இரண்டு தாள்களை
இணைக்கப் பயன்படுகிறது
குண்டூசி

தின்று தீர்க்கிறோம்
வாழ்க்கையை