பரிசுகளும் விருதுகளும்

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் செம்மல் விருது

தமிழக அரசின் 2020 ஆண்டிற்கான தமிழ் செம்மல் விருது பெற்ற அறந்தாங்கி மண்ணின் மைந்தர்

மேலும் கவிஞர் ஜீவி பெற்ற பரிசுகள் / விருதுகள்

1தமிழக அரசின் தமிழ்வளர்ச்சி பண்பாட்டுத்துறை பரிசு
2நொய்யல் விருது
3ம.தி.மு.க இலக்கிய அணி பரிசு
4கரூர் தமிழ்ச்சங்கப் பரிசு
5‘தாரகை’ அறக்கட்டளை பரிசு
6இலக்கியப் பேரவையின் விருது
7கவிதை உறவு அறக்கட்டளை பரிசு
8பாரதி முற்றம் “கவிஞர் சிகரம்” விருது
9திசைகள் வழிகாட்டும் அமைப்பின் “வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது”
10கறம்பக்குடி ரோட்டரி கிளப்பின் “மண்ணின் மைந்தர் விருது”